O Nadačním fondu NABLA

Nadační fond NABLA byl zřízen za účelem shromažďování finančních prostředků na podporu vzdělávání talentovaných studentů (obory matematické, technické, přírodovědné) a podpory těchto studentů. Při rozdělování nadačních příspěvků se přihlíží k sociální potřebnosti studenta nebo žáka.

Nadační fond se ve svých aktivitách zaměřuje na žáky a studenty Moravskoslezského kraje.

Nadační fond NABLA podporuje formou stipendií a jednorázových příspěvků zejména studenty bakalářského a magisterského studia vysokých škol a žáky středních i základních škol. Přispívá na akce středních a základních škol, které jsou v souladu s účelem nadačního fondu.

 

Založení Nadačního fondu NABLA

Nadační fond Nabla byl založen dne 30. dubna 2013 zapsáním u rejstříkového soudu v Ostravě.
 

Kde se vzalo NABLA?

Nabla je diferenciální operátor ve vektorové analýze. Označuje se znakem ∇ a slouží jako zkrácený zápis pro výpočet gradientu funkce. Název zavedl skotský matematický fyzik Peter Guthrie Tait (1831–1901) podle trojúhelníkového tvaru asyrské harfy ze 7. století př. n. l. Asýrie byla v severní Mezopotámii. Slovo nabla (Nbl) je z aramejštiny, která ho upravila z hebrejského Nev(b)el.

Údaje byly převzaty z https://www.aldebaran.cz/f1/pdfs/prace_energie.pdf a z https://cs.wikipedia.org/wiki/Nabla.

Novinky

22.10.2015 18:41
Do soutěže se přihlásilo 39 družstev ze škol v Moravskoslezském kraji. Konkurence je tedy velká a...
22.10.2015 18:40
Nadační fond změnil adresu svého sídla. Od listopadu 2015 zasílejte korespondenci na tuto novou...
11.10.2015 17:18
Nadační fond vyhlašuje soutěž pro žáky ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií FyzShow s...
09.09.2015 10:12
Těší nás, že hlavní vedoucí skvělého tábora Výfuk, který je součástí korespondenčního semináře...
09.06.2015 21:43
Pro žáky ZŠ ve Svinově připravil Jakub Vavera fyzikální pokusy z optiky a na mechanické vlastnosti...
19.04.2015 22:15
19. 4. se v Janáčkových sadech v Opavě konala oslava Dne Země. Jako součást zábavně...
15.04.2015 22:10
Pavla Bérešová a soutěžní tým pro Turnaj mladých fyziků z Mendelova gymnázia v Opavě, které nadační...
12.04.2015 22:05
Již tradičně se na Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci konalo soustředění Koperníkova...
10.04.2015 21:54
Proč se jeví oblečení namočené do vody tmavší či jak se chová kartáč na vibrujícím...
11.02.2015 21:51
Začátkem února se pro žáky základních škol v Opavě konalo několik prohlídek měnírny...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Kontakt

Nadační fond NABLA Přední padělky 3094/18a
Ostrava-Martinov
723 00

IČ: 01637185
Číslo účtu: 3214700399/0800
Zapsáno v nadačním rejstříku vedeným
Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 1121
nfnabla@seznam.cz