O Nadačním fondu NABLA

Nadační fond NABLA byl zřízen za účelem shromažďování finančních prostředků na podporu vzdělávání talentovaných studentů (obory matematické, technické, přírodovědné) a podpory těchto studentů. Při rozdělování nadačních příspěvků se přihlíží k sociální potřebnosti studenta nebo žáka.

Nadační fond se ve svých aktivitách zaměřuje na žáky a studenty Moravskoslezského kraje.

Nadační fond NABLA podporuje formou stipendií a jednorázových příspěvků zejména studenty bakalářského a magisterského studia vysokých škol a žáky středních i základních škol. Přispívá na akce středních a základních škol, které jsou v souladu s účelem nadačního fondu.

 

Založení Nadačního fondu NABLA

Nadační fond Nabla byl založen dne 30. dubna 2013 zapsáním u rejstříkového soudu v Ostravě.
 

Kde se vzalo NABLA?

Nabla je diferenciální operátor ve vektorové analýze. Označuje se znakem ∇ a slouží jako zkrácený zápis pro výpočet gradientu funkce. Název zavedl skotský matematický fyzik Peter Guthrie Tait (1831–1901) podle trojúhelníkového tvaru asyrské harfy ze 7. století př. n. l. Asýrie byla v severní Mezopotámii. Slovo nabla (Nbl) je z aramejštiny, která ho upravila z hebrejského Nev(b)el.

Údaje byly převzaty z https://www.aldebaran.cz/f1/pdfs/prace_energie.pdf a z https://cs.wikipedia.org/wiki/Nabla.

Novinky

03.11.2016 19:06
Bývalí studenti Mendelova gymnázia v Opavě a úspěšní řešitelé mezinárodní soutěže Turnaj...
20.10.2016 14:53
Nadační fond vyhlašuje soutěž pro žáky ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií FyzShow v...
29.08.2016 18:58
V letošním roce byla opět spoluorganizátorkou letního tábora Výfuku (fyzikální korespondenční...
29.08.2016 18:43
"...chtěla jsem Vám ještě jednou poděkovat (NF NABLA) za možnost strávit super dva týdny na...
29.03.2016 21:45
Nadační fond NABLA v tomto roce chce podpořit účast studentů Moravskoslezského kraje na...
01.02.2016 18:02
Ve čtvrtek 28. 1. 2016 uspořádali bývalí studenti Mendelova gymnázia v Opavě a naši...
20.12.2015 21:21
V pátek 8. prosince 2015 proběhlo dlouho očekávané finále soutěže FyzShow s kapalinou. Finále se...
09.12.2015 19:53
Datum konání: pátek 18. 12. 1015 Čas: 10:00 hod. Prezence do 10:15 hod. Místo: Dům...
06.12.2015 18:15
Vězte, že vybrat sedm videí z více než třiceti zaslaných nebylo jednoduché. Někteří jste se více...
26.11.2015 18:02
Dne 6. 11. 2015 se konalo krajské kolo Logické olympiády. Na této soutěži pořádané Mensou ČR...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Nadační fond NABLA Přední padělky 3094/18a
Ostrava-Martinov
723 00

IČ: 01637185
Číslo účtu: 3214700399/0800
Zapsáno v nadačním rejstříku vedeným
Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 1121
nfnabla@seznam.cz